Instalacje szkoleniowe

Ze względu na swój charakter (spółka typu spin-off powstała we współpracy z jedną z najważniejszych uczelni technicznych w Polsce – AGH), nasza firma posiada doświadczenie w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji szkoleniowych przeznaczonych dla wyższych uczelni technicznych, średnich szkół o profilu technicznym (technika oraz szkoły zawodowe) oraz prywatnych firm szkoleniowych. Instalacje związane są przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii (fotowoltaika, energetyka wiatrowa, pompy ciepła), jak również innowacyjnymi metodami pozwalającymi na wzrost efektywności energetycznej zakładu (odzysk ciepła odpadowego, wykorzystanie ogniw wodorowych). Pozwalają one na zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi aspektami instalacyjnymi oraz eksploatacyjnymi, specyficznymi dla danej technologii, która to wiedza jest niezbędna dla przyszłych instalatorów oraz projektantów tego typu systemów.
Instalacje wykonywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie ze specyfikacją oraz rzeczywistymi potrzebami klienta rozpoznawanymi w trakcie wstępnych konsultacji z ekspertami z naszej firmy, dobrze orientującymi się w programach nauczania związanych z energetyką odnawialną na wszystkich szczeblach edukacji technicznej. Instalacje najczęściej oferowane są w formie stanowisk laboratoryjnych i pomiarowych, możliwa jest również ich integracja z istniejącym wyposażeniem laboratorium. Na życzenie klienta możliwe jest również opracowanie poszerzonych instrukcji, wraz z teoretycznym opisem badanych zjawisk oraz pełnym opisem proponowanych zajęć laboratoryjnych możliwych do przeprowadzenia za pomocą danego stanowiska.