Potencjał Solarny

Firma Enetech, we współpracy z ekspertami z dziedziny geoinformatyki, opracowała innowacyjny model pozwalający na analizy nasłonecznienia, zacienienia oraz ilości energii słońca docierającej do powierzchni Ziemi. Dzięki produktom oferowanym przez naszą firmę, można zwiększyć wydajność instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych poprzez dobór ich optymalnej lokalizacji. Nasz produkt jest kierowany przede wszystkim do jednostek terytorialnych i administracyjnych – gmin, miast, powiatów. Gmina jako podstawowa jednostka administracyjna ma duży wpływ na kreowanie z jakich źródeł mieszkańcy pozyskują energię.

Oferowane przez firmę Enetech rozwiązania, to przede wszystkim stworzenie rastra rocznej sumy usłonecznienia pokrywającego obszary zwartej zabudowy w gminie. Pozwala on na odczytanie wartości rozkładu przestrzennego sumy usłonecznienia i wybór optymalnej lokalizacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Przykładowy raster jest zaprezentowany na poniższym rysunku.

Raster rocznej sumy nasłonecznienia

Raster rocznej sumy nasłonecznienia

Produktem końcowym oferowanym dla gmin jest wektorowy kataster rocznego usłonecznienia pokrywający obszary zwartej zabudowy w gminie, dostarczany w formie bazy danych Systemu Informacji Geograficznej (z ang. GIS). Pozwala on na odczytanie sumy rocznego nasłonecznienia dla połaci dachowej budynku, a tym samym klasyfikację opłacalności stosowania kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Przykładowy wektorowy kataster rocznego usłonecznienia w formie bazy danych GIS został przedstawiony na poniższym rysunku.

Wektorowy kataster solarny

Wektorowy kataster solarny

Tego typu rozwiązanie, polegające na publikacji informacji o możliwości wykorzystania energii słonecznej na poszczególnych budynkach zlokalizowanych na terenie miasta lub gminy, jest stosowane szeroko na świecie przez takie miasta jak Berlin, Monachium, Wiedeń, czy San Francisco. Publikacja takiej informacji zachęca do instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że kataster potencjału solarnego jest biegunem rozwoju dla energetyki odnawialnej. Pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co ma szczególne znaczenie dla obszarów borykających się z problemem niskiej emisji.

Beneficjentem katastru słonecznego może być każdy właściciel budynku zlokalizowanego w gminie. Każda osoba zainteresowana pozyskiwaniem energii słonecznej będzie mogła pozyskać od gminy informacje czy na budynku którego jest właścicielem opłaca się zainstalować urządzenia do pozyskiwania energii słonecznej, oraz gdzie najlepiej zlokalizować takie urządzenia. Dzięki integracji katastra z istniejącym w każdej gminie Systemem Informacji Geograficznej (z ang. GIS), dostęp do informacji dla wszystkich mieszkańców gminy będzie polegał jedynie na kilku kliknięciach myszką!

Dzięki dostarczeniu informacji na temat możliwości wykorzystania energii słonecznej na terenie gminy, wzrośnie popularność tego typu rozwiązań oraz konsumpcja energii z odnawialnych źródeł energii. Dzięki świadomemu lokalizowaniu ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych zmniejszy się znacznie średni koszt pozyskania energii na terenie gminy. Zastosowanie czystej energetyki w gminie pozytywnie wpłynie na jakość środowiska przyrodniczego, pozwoli na walkę z problemem niskiej emisji, wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.