Data: 14 kwietnia 2022

System zarządzania ISO 50001

Wraz z rozwojem gospodarczym systemy zarządzania jakością coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wytyczne normatywne ISO 500001 koncentrują się na zagadnieniach użycia oraz zużycia energii. Norma ta skupia się na ustaleniu bazowego poziomu energii dla prawidłowego rezultatu energetycznego, a w konsekwencji osiągnięcia efektywności energetycznej przy ustaleniu wskaźników zużycia energii. Ideą wdrożenia normy ISO 50001 jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez optymalizacje zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenia kosztów. Zastosowanie technik optymalizacyjnych w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych tworząc pozytywny efekt środowiskowy.

Wdrożenie normy ISO 50001 jest szczególnie istotne dla podmiotów, które wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na energię, a także są emitentami znacznych ilości gazów cieplarnianych. Niejednokrotnie system jakości oparty o ISO 50001 traktowany jest wyłącznie w perspektywie certyfikatu, który warto mieć aby budować wiarygodny wizerunek na rynku. Istotne jest spojrzenie na sam certyfikat szerzej. Warto zwrócić uwagę, że  wdrożenie wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001 stanowi wytyczne do optymalizacji zużycia energii, a także do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska. Obecnie aspekty środowiskowe zyskują na coraz większym znaczeniu. Dlatego wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych niejednokrotnie wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

System zarządzania energia ISO 50001 jest również optymalnym narzędziem dla podmiotów, które są na etapie planowania i modernizacji energetycznej swoich zasobów. Warto zaznaczyć, że wdrożenie systemu ISO 50001 jest szansą na efektywniejsze wykorzystanie energii i poprawę efektywności podmiotu.

Obok powyższych zalet wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 wyróżnić należy kolejne zalety związane z minimalizowaniem ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym, zabezpieczenie dostępności zasobów energetycznych czy doskonalenie wydajności energetycznej. Dodatkowo zyskać można wzrost zaufania kontrahentów czy społeczeństwa, większy prestiż, jak również większą świadomość w zakresie ekologii wśród pracowników i kierownictwa.

Dlatego kluczowe jest spojrzenie na ISO50001 jako szansę na rozwój, a nie przez pryzmat przykrego obowiązku.

Autor: Joanna Kłapyta

Bibliografia:
1. Norma ISO 50001:2018
2. TUV SUD
3. ISO 50001 i zrównoważone planowanie energetyczne