Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to analiza, która przedstawia możliwości przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności energetycznej w określonym obszarze. Audyt wskazuje również w jaki sposób i w jakim stopniu przedsiębiorstwo może osiągnąć oszczędności energii w ramach planowanego przedsięwzięcia.

W jakim celu wykonuje się audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest potrzebny przedsiębiorcy w momencie starania się o uzyskanie białych certyfikatów lub wnioskowania o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej. Niezależnie od tego czy jest to audyt wstępny (przed dofinansowaniem), czy audyt po wprowadzeniu modernizacji, procedura określa ilość oszczędności energii otrzymanych w ramach planowanych lub wprowadzonych modernizacji. Audyt efektywności energetycznej weryfikuje również założenia i określa rzeczywiste oszczędności energii. Raport przekazany zostaje do Urzędu Regulacji Energetyki i jest dokumentem, który potwierdza osiągnięcie oszczędności energii w przedsiębiorstwie.

Procedura przeprowadzania audytu

Audyt efektywności energetycznej przeprowadzany jest według wymagań określonych w akcie wykonawczym do ustawy o efektywności energetycznej*. W przypadku każdego przedsiębiorstwa procedura audytowania może ulec zmianie, ale kluczowe elementy, powtarzają się w każdym przypadku:

  1. Określenie stanu bazowego – polega na ustaleniu aktualnych wartości zużycia energii w danym obszarze. Jest to etap gromadzenia danych, który najczęściej wiąże się z wizją lokalną i wymaga współpracy między audytorem, a audytowanym.
  2. Analiza możliwości oszczędności energetycznych – jest to najczęściej kluczowy etap audytu. W jego trakcie, na podstawie zebranych danych, przeprowadzana jest gruntowna analiza i obliczenia. Celem tych działań jest określenie potencjalnych obszarów, w których możliwa jest oszczędność energii oraz oszacowanie ilości zaoszczędzonej energii.
  3. Zaproponowanie możliwości modernizacji – przeprowadzone analizy i zebrane dane pozwalają na zaproponowanie modernizacji, które obniżą zużycie energii w przedsiębiorstwie. W konsultacji z przedsiębiorcą określane są również jego możliwości finansowe oraz wstępnie można zaplanować prace modernizacyjne. Działania planujemy tak, aby miały one jak najmniejszy wpływ na pracę przedsiębiorstwa.
  4. Analiza ekonomiczna – w pierwszych etapach audytu określane są oszczędności energetyczne, na tym etapie audyt dostarcza informacji o kosztach, których należy się spodziewać, podczas wprowadzania modernizacji oraz o szacowanym czasie zwrotu inwestycji.

*Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Audyt efektywności energetycznej a audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyty efektywności energetycznej często mylone są z audytami energetycznymi przedsiębiorstwa. Dokumenty można ze sobą łączyć, ale są to dwa różne świadectwa i nie mogą być zamiennie stosowane. Oba audyty różnią się w szeregu kwestii.  Istotne różnice wymieniamy w tabeli.

Obszar Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Audyt efektywności energetycznej
Kiedy konieczny? Wymagany jest w przypadku dużych przedsiębiorstw. Wymagany jest w przypadku ubiegania się o:

  • białe certyfikaty;
  • dofinansowanie na przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną z innych wybranych programów.
Co obejmuje? Obejmuje całą gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa (minimum 90% zużywanej w przedsiębiorstwie energii). Obejmuje wybrany obszar związany z przedsięwzięciem poprawiającym efektywność energetyczną.
Jaki jest cel? Określenie poziomu zużycia energii w przedsiębiorstwie i potencjalnych oszczędności. Określa ilość oszczędności, jakie zostaną uzyskane na skutek wprowadzonych modernizacji, lub weryfikuje założenia i określa rzeczywiste oszczędności uzyskane na skutek przeprowadzonych już zmian.
Metodologia Brak sztywno określonych wymagań, zalecane są: norma PN – EN 16247 oraz Dyrektywa 2012/27/UE. W oparciu o wymagania określne w akcie wykonawczym do Ustawy o efektywności energetycznej, to jest w Rozporządzeniu Ministra Energii z dn. 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Białe certyfikaty

Audyty efektywności energetycznej są najczęściej spotykanymi audytami w przedsiębiorstwach, które ubiegają się o białe certyfikaty. Dokument jest potwierdzeniem uzyskania oszczędności energetycznej, wydawane przez Prezesa URE. Białe certyfikaty są formą dofinansowania o wartości 1 toe (tona oleju ekwiwalentnego), co jest równe 41,868 GJ. Ich wartość ustalana jest przez cenę określaną na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie można je zbyć na zasadach rynkowych.

Dowiedz się więcej:

Szukasz innych form zwiększenia efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz w czym jeszcze mogą pomóc Ci specjaliści z Enetech:

Audyty energetyczne
przedsiębiorstwa

Audyty
kogeneracyjne

ISO 50001

​Sprawdź szczegóły 31 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Tłumaczenie Environmental Management System

ISO 14001/EMAS