Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Czy wiesz jaki jest potencjał energetyczny twojego przedsiębiorstwa oraz czy wykorzystujesz energię w optymalny sposób? Odpowiedź na te pytania da audyt energetyczny przeprowadzony przez doświadczonych inżynierów Enetech.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces, którego celem jest identyfikacja największych obszarów zużycia energii w budynkach, transporcie oraz procesach technologicznych, które odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego wykorzystania energii. Rezultatem tego badania jest raport z audytu energetycznego. Audyt wykonany przez eksperta, przedstawia profil zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz wskazuje, jakie są możliwości ograniczenia wykorzystania energii w kluczowych obszarach.

Specjaliści Enetech wszystkie audyty wykonują szczegółowo, wyłącznie na podstawie aktualnych i precyzyjnych danych. Dzięki audytowi energetycznemu, będziesz mieć pewność, że poza wypełnieniem obowiązku ustawowego, przedsiębiorstwo zyska rzetelną wiedzę na temat bilansu energetycznego.

Wprowadzona w 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt należy powtarzać co 4 lata, a dotychczas obowiązkiem objętym są przedsiębiorstwa:

  • Zatrudniające powyżej 250 osób
  • Których roczny obrót wyniósł ponad 50 mln €
  • Których suma bilansowa przekroczyła 43 mln €

Za brak jego wypełnienia ustawodawca przewidział dotkliwe kary, które mogą sięgać nawet 5% rocznego obrotu. Jeżeli chcesz uniknąć kar i rzetelnie sprawdzić sytuację energetyczną swojej firmy, powierz ekspertom Enetech realizację audytu energetycznego.

W 2023 roku Dyrektywa UE 2023/1791 narzuciła obowiązek realizacji audytu przez wszystkie przedsiębiorstwa zużywające rocznie co najmniej 10TJ energii, biorąc pod uwagę wszystkie nośniki energii, a przedsiębiorstwa. Natomiast przedsiębiorstwa, które zużywają co najmniej 85TJ energii są zobowiązane do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią.

Dodatkowe informacje na temat audytów energetycznych znajdziesz na naszym Blogu Eksperckim.

Wyceń awój audyt

Wyceń awój audyt

Wypełnij poniższe pola, a w ciągu 3 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz specjalista z przygotowaną dla Ciebie ofertą wykonania audytu energetycznego.

Istniejący system zarządzania energią
Własne źródła energii *
Czy wykonywany był wcześniej audyt energetyczny przedsiębiorstwa? *

Zapoznałem się z Polityką Prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Dowiedz się więcej:

Szukasz innych form zwiększenia efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz w czym jeszcze mogą pomóc Ci specjaliści z Enetech:

Audyty efektywności
energetycznej

Audyty
kogeneracyjne

ISO 50001

​Sprawdź szczegóły 31 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Tłumaczenie Environmental Management System

ISO 14001/EMAS