ISO 50001

ISO 50001

Współcześnie nowoczesne firmy europejskie zorientowane są na ograniczanie zużycia energii. Działania, które podnoszą efektywność energetyczną mają pozytywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale też na oszczędności ekonomiczne. Jednym z najbardziej użytecznych i skutecznych narzędzi, które pozwala ograniczyć zużycie energii i koszty z nim związane, jest System Zarządzania Energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001.

ISO5001

Czym jest System zarządzania Energią (SZE)?

System Zarządzania Energią (SZE) to zespół współzależnych elementów, które pozwalają na poprawę wyniku energetycznego przedsiębiorstwa. Norma PN-EN ISO 50001 pomaga w opracowaniu efektywnego SZE. Celem działań jest ograniczenie zużycia energii oraz obniżenie kosztów. Wdrożenie SZE zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 nie narzuca obowiązku osiągnięcia konkretnych wartości wyniku energetycznego. System Zarządzania Energią (SZE) wskazuje, co zrobić, aby działania w kierunku ograniczenia zużycia energii stały się usystematyzowane oraz wymierne.

Dla kogo System Zarządzania Energią (SZE)?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i prowadzonej działalności. W nowym wydaniu, norma została zintegrowana z PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001 i jest łatwiejsza we wdrożeniu (w przypadku posiadania przez przedsiębiorstwo Systemu Zarządzania Jakością i/lub Systemu Zarządzania Środowiskiem). Norma może zostać również wdrożona niezależnie.

Od tego roku obowiązuje nowa Dyrektywa UE 2023/1791, która wymaga wprowadzenie Systemu Zarządzania Energią ISO 5001 przez każde przedsiębiorstwo zużywające co najmniej 85TJ energii w ciągu roku licząc wszystkie nośniki  energii. Narzuca również obowiązek wykonania Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, jeżeli przedsiębiorstwo zużywa co najmniej 10TJ energii w ciągu roku, licząc wszystkie nośniki energii.

Korzyści wynikające z wdrożenia SZE zgodnego z PN-EN ISO 50001

Oszczędność energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności

Jasne określenie celów energetycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, co ułatwia ich realizację

Stworzenie czytelnego i efektywnego systemu monitoringu działań proefektywnościowych

Wartość wizerunkowa, pokazująca kontrahentom przedsiębiorstwo jako świadome jego odpowiedzialności za środowisko

Oferta Enetech

  • Kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą PN – EN ISO 50001:2018
  • Doradztwo przy realizacji prac wdrożeniowych
  • Opracowanie przeglądu energetycznego
  • Identyfikacja obszarów znacznego wykorzystania energii
  • Wyznaczenie wskaźników wyniku energetycznego oraz wartości energii bazowej
  • Opracowanie polityki energetycznej przedsiębiorstwa
  • Doradztwo w ustaleniu celów i zadań energetycznych
  • Wsparcie merytoryczne w czasie trwania audytu certyfikującego
  • Usługi szkoleniowe w zakresie normy PN – EN ISO 50001:2018
  • Integracja Systemu Zarządzania Energią z istniejącymi systemami zarządzania (PN – EN ISO 9001 oraz PN – EN ISO 14001)

Obrazy:

Fernepiks“>Frost photo created by Freepick- www.freepik.com

ISO5001

Dowiedz się więcej:

Szukasz innych form zwiększenia efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz w czym jeszcze mogą pomóc Ci specjaliści z Enetech:

Audyty energetyczne
przedsiębiorstwa

Audyty efektywności
energetycznej

Audyty
kogeneracyjne

​Sprawdź szczegóły 31 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Tłumaczenie Environmental Management System

ISO 14001/EMAS