Mobilne magazyny ciepła (MMC)

Mobilne magazyny ciepła (MMC)

Autorskim rozwiązaniem opracowanym przez Enetech, jest zbiornik służący do magazynowania i transportu ciepła na niewielkie odległości. Nowatorska technologia magazynowania ciepła Enetech wykorzystuje materiał zmiennofazowy PCM (z ang. Phase Change Material).

Technologia transportu ciepła Enetech

Standardowo energię cieplną wykorzystuje się w tym samym miejscu i czasie, w którym została wytworzona lub przesłana z sieci ciepłowniczej. Dla niedużych ilości energii cieplnej transport infrastrukturą przemysłową (rurociągi) jest nieopłacalny – generuje duże nakłady inwestycyjne, a dodatkowo często napotykamy na problemy własnościowe gruntów i naturalne przeszkody terenowe.

Mobilne magazyny ciepła Enetech mogą transportować energię cieplną do obiektów zlokalizowanych w niewielkiej odległości od miejsca jej wytworzenia – przyjmuje się 30 km. Mobilny magazyn ciepła Enetech, wypełniony materiałem zmiennofazowym z wymiennikiem ciepła, transportowany jest ciągnikiem siodłowym z naczepą.

PCM – serce mobilnych magazynów ciepła Enetech

Materiały zmiennofazowe to substancje, które umożliwiają zmagazynowanie dużych ilości energii cieplnej w relatywnie niewielkiej objętości i masie. W PCM energia magazynowana jest w formie ciepła utajonego – koniecznego do procesu przemiany fazowej (zmiany stanu skupienia).

Materiały zmiennofazowe mają ważną właściwość. Przemiana fazowa zachodzi w stałej, ściśle określonej temperaturze – tak jak lód zamienia się w wodę w 0oC. W przeciwieństwie do wody, stosowane przez Enetech materiały PCM, posiadają temperatury topnienia w szerokim zakresie (między 80 a 130oC). Można je zastosować do magazynowania i transportu energii cieplnej oraz dalej wykorzystać do celów grzewczych. W technologii magazynowania ciepła Enetech, gęstość energii jest wyższa niż w przypadku tradycyjnego podgrzewania wody (np. w przesyle energii rurociągiem). Dzięki zastosowaniu materiałów PCM w mobilnych magazynach transport ciepła staje się możliwy i opłacalny.

Jak transportujemy energię cieplną – mobilne magazyny ciepła Enetech?

Ideą funkcjonowania systemu jest wykorzystanie równolegle dwóch identycznych zbiorników. Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie ciągłości dostaw energii – tak kluczowych w ciepłownictwie.

Jak to działa w praktyce?

Gdy jeden ze zbiorników jest załadowywany u źródła ciepła, drugi rozładowywany u odbiorcy. System zaprojektowano tak, aby do transportu zbiorników wystarczył jeden ciągnik siodłowy. Czas załadunku jest krótszy niż rozładunku, daje to czas kierowcy na pokonanie dystansu między dwoma lokalizacjami.

Każdy system składa się ze stacji załadowczej w lokalizacji źródła ciepła i rozładowczej w miejscu odbioru. Na czas załadowania i rozładowania do zbiornika podłączane są elastyczne węże, które wymieniają ciepło między PCM a nośnikiem ciepła. Wykorzystując kilka magazynów jednocześnie można w łatwy sposób zwiększyć ilość transportowanego ciepła.Pozwala to na budowę całej sieci odbiorców korzystających z jednego źródła, np. fabryki z dużą ilością ciepła odpadowego, która może dostarczyć energię cieplną dla mieszkańców.

magazyn ciepła

Co wyróżnia mobilne magazyny ciepła Enetech?

Stała temperatura (przemiana fazowa), podczas rozładowania, to główna przewaga mobilnych magazynów ciepła nad technologią magazynowania energii z wykorzystaniem wody. Mobilny magazyn ciepła Enetech spełnia wszystkie przepisy prawne transportu publicznego. Masę całkowitą zbiornika ograniczono do 24 ton – pozwala to na zmagazynowanie energii cieplnej w ilości około 7 GJ. Taka ilość może dostarczyć ciepło przez dwa tygodnie dla domu jednorodzinnego w czasie mrozów (–20oC) lub jednocześnie dla 10 domów jednorodzinnych (maksymalna moc rozładowania zbiornika to 150 kW).

Zastosowanie zbiorników do transportu ciepła oznacza oszczędność finansową i obniżenie niskiej emisji poprzez zaopatrywanie komunalnych w ciepło i eliminowanie kolejnych źródeł emisji zarówno klientów przemysłowych jak i klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim wideo, przedstawiającym działanie systemu magazynowania i transportu energii cieplnej.

Dowiedz się więcej:

Jeżeli zainteresowała Cię tematyka Mobilnego magazynu ciepła, sprawdź inne rozwiązania magazynów ciepła wykorzystujących materiały zmiennofazowe. W swojej ofercie posiadamy także magazyny stacjonarne dedykowane do zastosowań domowych, jak i przemysłowych.

Domowe
magazyny ciepła

Przemysłowe
magazyny ciepła