Magazynowanie ciepła i chłodu

Magazynowanie ciepła i chłodu

Wprowadzenie każdej nowej technologii na rynek to lata projektowania, testów i badań. Finalny produkt wymaga dalszych udoskonaleń i szukania nowych możliwości, w których można go rozwijać i zastosować. Zespół Enetech stale pracuje nad rozwijaniem swoich produktów. Od 2021 roku, w konsorcjum z Uniserv S.A., bierzemy udział w projekcie badawczo-rozwojowym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Innowacyjna technologia magazynowania ciepła i chłodu

Celem projektu NCBiR jest zainstalowanie w budynku mieszkalnym systemu dostarczania ciepła i chłodu z wykorzystaniem magazynów ciepła Enetech.

Stworzony przez nas system łączy sprawdzone i dobrze znane rozwiązanie pompy ciepła i agregatu chłodniczego z magazynami ciepła i chłodu opartymi o materiały zmiennofazowe. Cały układ współpracuje z instalacją fotowoltaiczną i zarządzany jest przez sterownik, który redukuje koszty zaopatrzenia budynku w ciepło i chłód.

Założenia projektu szczegółowo wyjaśniono w materiale opublikowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tomasz Rożek przybliża ideę projektu oraz zalety jego realizacji.

Nowoczesne rozwiązania w magazynach ciepła i chłodu Enetech

Parametry systemowe i konieczność uwzględnienia aspektów ekonomicznych (koszty eksploatacji układu, zakupu i montażu), wymagały od naszego zespołu zastosowania wielu nowoczesnych rozwiązań, dotychczas niespotykanych, zarówno w pilotażowych rozwiązaniach innych producentów, jak i komercyjnych produktach.

Dzięki udziałowi Enetech w projekcie NCBiR udoskonalamy nasze magazyny ciepła, zarówno konstrukcyjnie, jak i w zastosowaniu materiałów zmiennofazowych. Jest to dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Integracja magazynów ciepła i chłodu z systemami ich produkcji jest wciąż wyzwaniem na rynku – to nas motywuje do stałego rozwoju i udoskonalania produktu, który trafi do klienta, jako przetestowane, gotowe i w pełni sprawne urządzenie.