koszty energii w firmie, audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Data: 14 października 2022

Jak obniżyć koszty energii w firmie? – część 1

Oszczędność energii, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Rosnące ceny energii związane z coraz wyższymi kosztami zakupu surowców energetycznych stały się znaczącym problemem w przedsiębiorstwach na całym świecie, także w Polsce. Niestety, ciężko liczyć na to, że w najbliższym czasie ceny zaczną spadać, a może być wręcz dokładnie odwrotnie.  Dlatego warto już teraz zastanowić się co zrobić, żeby wzrosty cen energii nie dotknęły Twojego przedsiębiorstwa aż tak bardzo.

Zmniejszenie zużycia energii

Istnieje szereg metod, dzięki którymi możemy ograniczyć koszty wykorzystania energii, jednak najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zawsze zmniejszenie jej zużycia. Odnosi się to zarówno do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, na którą najbardziej zwrócona jest uwaga przedsiębiorstw, ale tak samo ważne jest ograniczenie zużycia innych form energii, takich jak: energia cieplna, gaz ziemny czy paliwa napędowe.

To jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki podjęciu działań w obszarze poszczególnych nośników zależy od konkretnego przypadku przedsiębiorstwa, lecz zazwyczaj najlepiej w pierwszej kolejności przyjrzeć się obszarowi o największym zużyciu energii. W tym miejscu szczególnie ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za zużycie energii w przedsiębiorstwie znały strukturę jej zużycia. Informację taką daje obiektywnie przeprowadzony audyt energetyczny, który poza analizą aktualnego zużycia energii, wskazuje konkretne, dedykowane dla danej firmy sposoby oszczędności energii. Niezależnie od faktu przeprowadzonego audytu, warto zawsze przyjrzeć się kilku uniwersalnym metodom ograniczenia zużycia energii w przedsiębiorstwie, które przedstawiono poniżej. Przykłady te nie wyczerpują tematu, lecz te propozycje, które zostaną przedstawione są najbardziej popularne i charakteryzują się szybkim okresem zwrotu kosztów modernizacji.

Opomiarowanie zużycia energii i modernizacja urządzeń energochłonnych.

W większości przedsiębiorstw wyróżnić można niewielką grupę urządzeń, które mają znaczący wpływ na zużycie energii w zakładzie. Posiadają one dużo wyższą moc zainstalowaną, aniżeli pozostała część używanych w przedsiębiorstwie urządzeń, a dodatkowo są one mocno eksploatowane (a nawet wykorzystywane w ciągłym trybie pracy).

Wskazanym jest, aby właśnie te, najbardziej istotne z punktu widzenia wykorzystania energii, urządzenia podlegały regularnej kontroli i analizie zużycia energii. Istotne jest badanie profilu zużycia energii na przestrzeni roku, a analiza danych pomiarowych pozwoli zidentyfikować problemy z maszyną na wczesnym etapie, poprzez zauważalny, niepokojący wzrost zużycia energii. Dzięki temu można niezwłocznie przeprowadzić serwis urządzenia, przywracając początkowe parametry pracy.

Dzięki opomiarowaniu kluczowych urządzeń w parku maszynowym, możliwe jest ich wzajemne porównanie i świadomy wybór bardziej energooszczędnego rozwiązania przy powiększaniu parku maszyn lub wymianę najbardziej energochłonnych urządzeń na najlepsze na rynku rozwiązania.

Dobrą praktyka jest również opomiarowanie całego parku maszyn. Oczywiście przy dużej ilości urządzeń, jest to trudne lub wręcz niewykonalne, żeby opomiarować każde urządzenie pojedynczo. Dlatego też zalecanym jest podzielenie parku maszyn na grupy urządzeń podobnych. Pozwoli to, po pierwsze, na zidentyfikowanie grup urządzeń najbardziej energochłonnych, a po drugie, umożliwi analizę pracy poszczególnych sprzętów.

Pierwsza z zaproponowanych metod zazwyczaj jest wykorzystywana w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej, chociaż zdarza się również, że przedsiębiorstwa wykorzystują opomiarowanie zużycia innych nośników energii w zakładzie i prowadzą analogiczną analizę na innych polach.

Termomodernizacja budynków

Bardzo dużą część energii pochłanianej przez przedsiębiorstwo stanowi energia cieplna potrzebna do ogrzania budynków. Dlatego, mimo wysokich kosztów materiałów budowlanych, warto zastanowić się nad termomodernizacją istniejących budynków. Ograniczenie wymiany ciepła pomiędzy wnętrzem budynku, a otoczeniem przynosi ogromne zyski. Osiągane jest to poprzez montaż lub powiększenie izolacji cieplnej (zazwyczaj styropianu) na ściany zewnętrzne oraz poprzez modernizację dachu. Przy termomodernizacji warto rozważyć montaż świetlików dachowych, które ograniczają zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe.

W ramach termomodernizacji realizowana jest również wymiana drzwi i okien na konstrukcje o lepszych parametrach izolacyjnych lub montaż bram szybkozwrotnych w otworach wjazdowych o dużym natężeniu ruchu (alternatywnym lub równolegle stosowanym do systemów szybkozwrotnych rozwiązaniem są kurtyny powietrzne).

Przeprowadzając termomodernizację budynku często okazuje się, że dotychczas wykorzystywane źródło ciepła jest przewymiarowane i w parze z modernizacją przegród idzie wymiana źródła ciepła na urządzenie o mniejszej mocy i wyższej sprawności. W miarę możliwości można również rozważyć modernizację układu rozprowadzania ciepła po budynku (grzejniki, nawiewy, itp.).

W przypadku budynków nowobudowanych istotne jest, aby od samego początku zadbać o ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze. Na etapie projektowym należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję przegród i ich izolację cieplną, odpowiednio zaprojektowany układ wentylacji (najlepiej z rekuperacją uwzględniającą ciepło odpadowe z maszyn) oraz odpowiedni dobór źródła ciepła i układu rozprowadzającego ciepło po budynku.

Odzysk ciepła

Drugie z proponowanych działań to odzysk ciepła odpadowego, które często jest tracone do atmosfery. Skuteczny odzysk ciepła jest najczęściej stosowany w przypadku pracy takich urządzeń, jak sprężarki, komory lakiernicze, suszarnie, prasy i wtryskarki. Dokładnie tam, gdzie w procesie produkcyjnym jest wymagane dostarczenie ciepła o wysokim parametrze temperaturowym lub same urządzenia nagrzewają się do wysokiej temperatury. W klasycznym ujęciu ciepło powstałe od pracy urządzeń lub na wskutek technologii produkcyjnej jest odprowadzane poprzez układy wentylacyjne poza budynek. Instalacja odzysku ciepła ma na celu zgromadzenie ciepłego czynnika odpadowego w jednej instalacji, oczyszczenie go, jeśli jest to konieczne (filtracja powietrza) i odebranie energii od ciepłego czynnika, która jest następnie wykorzystywana ponownie.

Popularnym rozwiązaniem jest również rekuperacja. Montowana jest ona wraz z instalacją wentylacji mechanicznej i pozwala na odzyskanie z powietrza wyprowadzanego z budynku ciepła, które wraca do budynku wraz z powietrzem napływającym. Skutecznym rozwiązaniem jest połączenie systemu wentylacji i rekuperacji wraz z odzyskiem ciepła z urządzeń produkcyjnych. W takim przypadku, poprzez wymienniki ciepła, odbieramy energię cieplną z urządzeń produkcyjnych i ogrzewamy nią powietrze napływające do budynku.

Wentylacja

Wymiana oświetlenia

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku przedsiębiorstw, w których nadal wykorzystywane jest oświetlenie starego typu (np. oprawy metalohalogenkowe, żarówki wolframowe) modernizacją charakteryzującą się najkrótszym okresem zwrotu jest wymiana źródeł światła na ledowe.

Jeszcze kilka lat temu, wśród przedsiębiorców było wiele obaw co do trwałości ledowych źródeł światła i inwestorzy wstrzymywali się z wymianą, lecz aktualnie rozwiązania ledowe charakteryzują się dużą trwałością, a dzięki znacząco niższemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, w porównaniu do źródeł światła starego typu, są bardzo dobrym rozwiązaniem na ograniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie. Korzystnym energetycznie jest również montaż instalacji z czujnikami natężenia światła, które w zależności od ilości światła naturalnego pochodzącego z okien i/lub świetlików regulują natężenie światła sztucznego. Dodatkowo w przestrzeniach używanych nieregularnie (magazyny, korytarze, klatki schodowe), dobrą praktyka jest montaż czujników ruchu, które włączają oświetlenie tylko wtedy, kiedy czujniki wykryją ruch

Powyżej przedstawiono kilka najbardziej typowych sposobów na oszczędność energii w firmie. W następnym wpisie naszego blogu przedstawimy kolejne metody ograniczenia kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie. A jeśli już teraz widzisz potencjał zmniejszenia zużycia energii lub po prostu szukasz kogoś kto pomoże Ci znaleźć takie możliwości skontaktuj się z nami. Pomożemy przeanalizować twój aktualny stan wykorzystania energii i wspólnie znajdziemy możliwości oszczędności w twojej firmie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Doradztwo energetyczne, gdzie znajduje się dokładny opis oferowanych przez nas usług.

Autor: Enetech

Obrazy:

  1. Image by Freepik
  2. Image by pch.vector on Freepik
  3. Image by Freepik