Ślad węglowy

Ślad węglowy

Każda firma biorąca sobie do serca działanie na rzecz ochrony klimatu powinna poważnie przyjrzeć się śladowi węglowemu swojej organizacji i poszczególnych jej produktów. Stanowi to podstawę planu zarządzania emisjami dwutlenku węgla, zapewniając jednoznaczny wgląd w emisje gazów cieplarnianych oraz pokazuje, gdzie w Twojej firmie znajdują się gorące punkty węglowe i jakie cele możesz wyznaczyć, aby zmniejszyć swój wpływ na klimat.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to całkowita ilość gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla i metanu), które są generowane przez nasze działania.

Średni ślad węglowy dla osoby w Stanach Zjednoczonych wynosi 16 ton/rok, co jest jednym z najwyższych wskaźników na świecie. Globalnie średni ślad węglowy jest bliższy 4 tonom/rok. Aby mieć największe szanse na uniknięcie wzrostu globalnych temperatur o 2 stopnie, średni globalny ślad węglowy rocznie musi spaść poniżej 2 ton/rok do 2050 r.

Zalety wyznaczenia śladu węglowego

  • Efektywne zarządzanie zużyciem energii i paliw
  • Oszczędności w kosztach operacyjne i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • Demonstracja swoich referencji środowiskowych
  • Poprawienia reputacji na rynku
  • Spełnienie wymagań w zakresie przetargów w łańcuchu dostaw
  • Motywacja swoich pracowników
  • Współpraca ze swoimi klientami, udziałowcami i innymi zainteresowanymi stronami

Zakresy wyznaczania śladu węglowego

Możemy pomóc Ci wyznaczyć ślad węglowy w zakresie 1, 2 i 3 w Twojej firmie zgodnie z protokołem gazów cieplarnianych (protokół GHG). Są one zdefiniowane w następujący sposób:

  1. Bezpośrednie emisje (gazów cieplarnianych) pochodzą ze źródeł, które są własnością firmy lub są przez nią kontrolowane, na przykład emisje ze spalania paliw we własnych lub kontrolowanych przez organizację kotłach, piecach, pojazdach itp.
  2. Uwzględnia emisje (gazów cieplarnianych) z produkcji zakupionej energii zużywanej przez firmę (energia elektryczna, gaz ziemny).
  3. Są to konsekwencją działalności firmy, ale ze źródeł, które nie są własnością firmy ani nie są przez nią kontrolowane. Działania zakresu 3 obejmują szeroki zakres wzdłuż całego łańcucha wartości firmy, w tym surowce, logistykę, podróże służbowe zespołu oraz sposób dojazdu pracowników do pracy. Ta kategoria często odpowiada za dużą część ogólnego śladu węglowego Twojej firmy.

Twórz z nami przyszłość

Wierzymy, że rozliczanie emisji dwutlenku węgla wkrótce stanie się tak wszechobecne jak rachunkowość finansowa – jeśli raportowanie emisji gazów cieplarnianych nie jest jeszcze obowiązkowe, wkrótce to nastąpi. Ekscytujące w mierzeniu śladu węglowego Twojej firmy jest to, w jaki sposób te wyniki mogą stanowić podstawę ambitnego planu działania na rzecz klimatu. Obliczenie roku bazowego jest warunkiem wstępnym opracowania strategii działań na rzecz klimatu, ustalenia celów opartych na nauce i planu działania na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla.

Skontaktuj się z nami:

Nie wiesz od czego zacząć przy obliczaniu śladu węglowego, albo potrzebujesz kompleksowego wsparcia w zakresie jego wyznaczenia. Dobrze trafiłeś, nasz zespół pomoże Ci przeprowadzić analizę śladu węglowego Twojego przedsiębiorstwa i produktu, a następnie przedstawi narzędzia zarządzania i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do otoczenia.

Dowiedz się więcej:

Szukasz innych form zwiększenia efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz w czym jeszcze mogą pomóc Ci specjaliści z Enetech:

Audyty energetyczne
przedsiębiorstwa

Audyty efektywności
energetycznej

Audyty
kogeneracyjne

ISO 50001

​Sprawdź szczegóły 31 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Tłumaczenie Environmental Management System

ISO 14001/EMAS