ISO 140001/EMAS

ISO 14001/EMAS

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo patrzy na swoja działalność przez pryzmat nie tylko zysków ekonomicznych ale również przez pryzmat jej wpływu na otoczenie. Szczególnie istotnym aspektem może być dbałość o środowisko naturalne. Jednym z najlepszych rozwiązań będących wsparciem w działaniach proekologicznych jest wdrożenie normy ISO 140001 oraz wprowadzenie systemu certyfikacji EMAS.

Dla kogo norma ISO 14001 oraz EMAS?

Zarówno ISO 14001 oraz EMAS mogą zostać wprowadzone niezależnie lub też mogą być zastosowane równolegle z innymi systemami zarządzania

ISO14001

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001 przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości i prowadzonej działalności. Norma została skonstruowana w taki sposób, żeby kierunkować przedsiębiorstwa dowolnych rozmiarów i z dowolnej branży na określony cel, którym jest poprawa efektywności środowiskowej.

Czym jest norma ISO 14001 oraz EMAS?

Norma ISO 14001 jest jednym ze standardów ISO, będąca normą zarządzania środowiskiem. Jest ona najbardziej uznaną normą systemów zarządzania środowiskiem. Wykorzystują ją przedsiębiorstwa na całym świecie i pozwala ona w sposób efektywny i zorganizowany wdrożyć procedury, które poprawią efektywność środowiskową przedsiębiorstwa.

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) jest, wprowadzonym na terenie Unii Europejskiej, dobrowolnym systemem certyfikacji środowiskowej. Pozwala on na zmniejszenie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wprowadzenie EMAS kończy się wpisaniem firmy do Rejestru EMAS, co daje dostęp do narzędzi wspomagających.

EMAS wymaga wdrożenia zasad systemu ISO 14001 i jest jego naturalna kontynuacją, lecz wdrożenie EMAS nie wymaga posiadania certyfikatu ISO 14001.

Zalety wprowadzenia ISO 14001

 • Stworzenie skutecznego i działającego Systemu Zarządzania Środowiskiem wspomagającego dotychczasowe działania firmy.
 • Poprawę w zakresie spełniania wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Zapewnienie narzędzi monitorowania efektywności środowiskowej.
 • Zapewnienie narzędzi poprawy efektywności środowiskowej.
 • Redukcja zanieczyszczeń do środowiska.
 • Redukcja kosztów związanych z ochrona środowiska.

Dodatkowe zalety z wprowadzenia EMAS

 • Obniżenie opłat związanych z korzystaniem z zasobów środowiska.
 • Niższe stawki ubezpieczeniowe (niższe ryzyko awarii).
 • redukcja kosztów usuwania odpadów.
 • Mniejsze ryzyko procesów sądowych związanych ze szkodami środowiskowymi.

Oferta Enetech

 • Kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 140001.
 • Kompleksowe wsparcie w trakcie ubiegania się o certyfikację EMAS.
 • Doradztwo przy realizacji prac wdrożeniowych.
 • Opracowanie przeglądu środowiskowego.
 • Identyfikacja obszarów znacznego oddziaływania na środowisko.
 • Opracowanie polityki środowiskowej przedsiębiorstwa.
 • Doradztwo w ustaleniu celów i zadań środowiskowych.
 • Wsparcie merytoryczne w czasie trwania audytu certyfikującego.
 • Usługi szkoleniowe w zakresie normy ISO 140001.
 • Integracja Systemu Zarządzania środowiskiem z istniejącymi systemami zarządzania.

Obrazy:

Image by wirestock on Freepik”>Frost photo created by wirestock – www.freepik.com

Freepik“>Frost photo created by Freepick- www.freepik.com

Image by <a href=”https://www.freepik.com/free-vector/iso-certification-badge-collection_10374340.htm#query=ISO%2014001&position=4&from_view=search&track=ais”>Freepik</a>

ISO14001
ISO14001

Dowiedz się więcej:

Szukasz innych form zwiększenia efektywności energetycznej w swoim przedsiębiorstwie? Zobacz w czym jeszcze mogą pomóc Ci specjaliści z Enetech:

Audyty energetyczne
przedsiębiorstwa

Audyty efektywności
energetycznej

Audyty
kogeneracyjne

ISO 50001