MiniStor

MiniStor

Enetech uczestniczy w projekcie MiniStor w ramach europejskiego programu H2020. Opracowywane, w ramach projektu,  rozwiązanie umożliwi produkcję i magazynowanie energii z odnawialnych źródeł w celu podniesienia poziomu efektywności energetycznej sektora budowlanego w Europie.

MiniStor to skrót od pełnej nazwy projektu „MiniStor – Minimal size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation” („Małych wymiarów, domowy system magazynowania energii cieplnej i elektrycznej”), w którym bierze udział 18 podmiotów z Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Uczestniczą w nim zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, start-upy oraz jednostki naukowe.

Co chcemy osiągnąć?

Zaangażowani w projekt badacze, opracowują elastyczny system, który będzie można zastosować w każdym kraju Europy. Rozwiązanie zakłada produkcję energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paneli hybrydowych – PVT. Energia przechowywana w magazynie energii elektrycznej (baterie li-ion) i w magazynach energii cieplnej i chłodu wykorzystuje dwie technologie: reakcje termochemiczne i materiały zmiennofazowe. Produkowanie ciepła i chłodu w systemie wspiera również powietrzna pompa ciepła.

W czasie projektu do testów zbudowanych zostanie 5 systemów demonstracyjnych w czterech krajach – Hiszpanii, Grecji, Francji oraz Węgrzech.

Rola Enetech w projekcie

Enetech odpowiada za analizę europejskiego rynku budowlanego oraz popytu na to rozwiązanie. Jesteśmy również doradcami w zakresie rozwiązań magazynowania energii cieplnej w materiałach zmiennofazowych.

Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku 2019 roku, jego zakończenie zaplanowano na połowę roku 2024. Zobacz więcej informacji o projekcie MiniStor: www.ministor.eu. Obejrzyj prezentację projektu i jego najważniejsze założenia: