Data: 28 kwietnia 2022

Mój Prąd 4.0

Wiemy jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i chcemy mieć pozytywny wpływ na otaczający nas świat. Jednym z lepszych działań, jakie możemy podjąć w tym celu, jest zainwestowanie w nowoczesne technologie energetyczne. Wpływają one pozytywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na zmniejszenie naszych codziennych kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Podjęcie kroków w tym kierunku wymaga jednak pewnych inwestycji, które często są wysokie. Z pomocą przychodzi program dofinansowania Mój Prąd 4.0.

Mój Prąd 4.0 – nowy program dofinansowań

Od 15 kwietnia 2022 roku ruszyła czwarta edycja naboru wniosków o dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0. Jest to kontynuacja popularnego programu „Czyste powietrze”, który pomaga finansować inwestycje związane z transformacją energetyczną w Polsce – między innym, panele fotowoltaiczne w domach prywatnych. W ramach kolejnej edycji do rozdysponowania jest 855 000 000 zł (kwota ta może ulec zwiększeniu). Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania budżetu.

Cel programu Mój Prąd 4.0

Celem programu jest dalsze zwiększenie sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce – głównie zwiększenie ilości mikroinstalacji fotowoltaicznych w kraju. W tej edycji nacisk położony został na zwiększenie autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej, a zmniejszenie oddanej do sieci elektrycznej energii wyprodukowanej przez przydomowe panele PV.

Ile można zyskać na programie Mój Prąd 4.0?

Maksymalna kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 20 500 zł i uzależniona jest od celu, na jaki pieniądze mają zostać przeznaczone. Beneficjent programu może otrzymać do 4 000 zł na zakup samej instalacji PV. Jeśli jednak zdecyduje się na zakup dodatkowych elementów (magazynów energii) kwota ta wzrasta do 5 000 zł. Pomysłodawcy programu uwzględnili również dofinansowanie w kwocie do 5 000 zł na zakup magazynu ciepła lub 7500 zł na zakup magazynu energii elektrycznej oraz 3 000 zł na system zarządzania energią (przy zakupie dowolnego magazynu). Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50% całkowitego kosztu zakupu (dotyczy to każdego elementu z osobna).

Dofinansowanie można otrzymać na zakup, dowóz i montaż trzech elementów:

  • mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • magazynów energii cieplnej lub elektrycznej,
  • systemu zarządzania energią.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Analogicznie, jak w poprzednich edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych, które produkują energię na potrzeby własne. Wiąże się to z zawarciem umowy z dostawcą energii elektrycznej. Dodatkowo, dofinansowanie przyznawane jest jedynie na zakup i montaż nowej mikroinstalacji PV (o mocy od 2 kW do 10 kW). Ze wsparcia mogą skorzystać jedynie osoby, które będą się rozliczały w systemie net-billing. Uwzględniono również osoby, które zmienią dotychczasowy system na nowy i które otrzymały wsparcie w poprzednich naborach.