koszty energii w firmie
Data: 24 listopada 2022

Jak obniżyć koszty energii w firmie? – część 2

W poprzednim wpisie (Jak zmniejszyć zużycie energii w firmie – część pierwsza) przedstawiliśmy już kilka sposobów na obniżenie kosztów energii w przedsiębiorstwie. Związane były one bezpośrednio z ograniczeniem aktualnego zużycia energii, ale są jeszcze inne sposoby, szczególnie, że w niektórych przedsiębiorstwach trudno jest znaleźć kolejne obszary, gdzie można zmniejszyć zużycie energii.

Odpowiedni wybór sprzedawcy energii i taryfy energetycznej

W zależności od przedsiębiorstwa, profil zużycia energii jest bardzo różny. Podczas wyboru sprzedawcy energii i obowiązującej taryfy energetycznej należy uwzględnić właśnie profil zużycia energii, ilość dni roboczych w tygodniu, zapotrzebowanie na moc i region, w którym znajduje się obiekt.

W zależności od tych parametrów, dla każdego przedsiębiorstwa można określić najbardziej korzystnego sprzedawcę energii i najlepszą taryfę energetyczną. Niekoniecznie dla wszystkich przedsiębiorstw w danym rejonie, zawsze najbardziej opłacalny będzie ten sam sprzedawca, lecz właśnie, ze względu na profil, zapotrzebowanie na moc i tryb pracy może się to różnić. Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie najbardziej aktualnego profilu zużycia energii za pełen rok i wyznaczenie kosztów dla różnych wariantów, przy aktualnych cenach energii oferowanych przez poszczególnych sprzedawców. Przy analizie należy uwzględnić planowane modernizacje oraz zmiany w organizacji pracy zakładu.

Odnawialne źródła energii

Kolejną kwestią związaną z ograniczeniem kosztów energii jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Od lat najbardziej popularnym źródłem OZE w Polsce są instalacje fotowoltaiczne. Cieszą się one dużą popularnością, ze względu łatwość montażu, stosunkowo wysoką sprawność oraz możliwość korzystnego finansowania (dopłaty i wsparcie rządowe), i relatywnie krótkim okresem zwrotu z inwestycji.

Dobrym połączeniem z instalacją fotowoltaiczną jest także montaż turbin wiatrowych, które często ją uzupełniają, zapewniając stały, wysoki poziom dostępnej mocy (w trakcie, kiedy świeci słońce, często wiatraki nie pracują z powodu braku wiatru i odwrotnie). Pozwala to w naturalny sposób bilansować dobową produkcje energii elektrycznej, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które chcą uzyskać wysoką niezależność energetyczną.

Analizując możliwości zastosowania OZE w swoim przedsiębiorstwie warto również wziąć pod uwagę instalację kogeneracyjną zasilaną gazem ziemnym. Nie jest to co prawda odnawialne źródło energii, ale w przypadku przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię cieplną, skojarzenie produkcji energii elektrycznej z produkcją energii cieplnej ma szanse przynieść duże korzyści ekonomiczne, pomimo aktualnych, wysokich cen gazu.

O tym czy budowa instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej czy kogeneracyjnej będzie opłacalna i efektywna w Twoim przedsiębiorstwie, decyduje przede wszystkim profil zużycia przez nie energii. Aby, proces inwestycyjny obarczony był jak najmniejszym ryzykiem warto przed jego rozpoczęciem przenalizować adekwatność budowy własnego źródła energii w zakładzie. Analiza taka może zostać przeprowadzona w ramach audytu energetycznego, który da odpowiedź na to, czy inwestycja w daną technologię będzie efektywna, pozwoli określić optymalną moc źródła oraz przedstawi efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne takiego przedsięwzięcia.

Energia OZE

Od czego zacząć oszczędzanie energii w firmie?

Podsumowując przedstawione w obu częściach wpisu sposoby ograniczania kosztów energii w firmie, jeśli chcesz profesjonalnie podejść do tematu to w pierwszej kolejności należy gruntownie przeanalizować aktualny stan energetyczny przedsiębiorstwa. Określić aktualne zużycie wszystkich nośników, zidentyfikować znaczące obszary zużycia, poszukać obszar o największym potencjale ograniczenia kosztów zużycia energii. Dopiero po dogłębnej analizie można znaleźć skuteczne działania pozwalające ograniczyć koszty energii. Na etapie wyboru modernizacji warto poszukać możliwości finansowania, czy skorzystania z białych certyfikatów, przy czym należy pamiętać, że ubieganie się o białe certyfikaty wiąże się z koniecznością wykonania Audytu efektywności energetycznej.

Jeżeli natomiast potrzebujesz kompleksowego wsparcia zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Doradztwa energetycznego. Wykonujemy Audyty energetyczne przedsiębiorstw, doradzamy i pomagamy w sprawach formalnych związanych z inwestycjami energetycznymi.

Autor: Enetech

Obrazy:

  1. Image by evening_tao on Freepik
  2. Image by rawpixel.com on Freepik